Kamp Info

Yes, we mogen op kamp! Dit was de voorbije weken overal te lezen op verschillende media. Net zoals alle andere jeugdbewegingen zijn we heel blij dat we deze zomer toch op kamp kunnen gaan. Maar zoals jullie waarschijnlijk al weten hangen hier wel een hele reeks voorwaarden aan alvorens we kunnen vertrekken.

We willen jullie dan ook goed informeren met deze brief. Hieronder staan alle maatregelen waaraan wij ons moeten houden gedurende het kamp. Ook hebben wij als KSA zijnde, nog extra maatregelen/regels opgesteld zodat alles vlot kan verlopen.

Ook is er een vrijblijvende online infoavond op 6/06 om 20u: De zoomsessie met paswoord ksaopwijk

Algemene regels

Indeling terrein

Allereerst kunnen we jullie meedelen dat we met z’n allen tegelijkertijd op kamp kunnen gaan. De datums blijven dan ook ongewijzigd: Jongknapen, Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers van 4-14 augustus, de Leeuwkes en Pagadders van 7-14 augustus.

De regel zal wel zijn dat we per ban(nen) ‘bubbels’ zullen moeten maken van maximaal 50 personen (leden + leiding). De bubbels zullen er dan ook als volgt uitzien: Leeuwkes en Pagadders, Jongknapen en Knapen, Jonghernieuwers en Hernieuwers. Zo blijven dezelfde leeftijdsgroepen in éénzelfde bubbel.

Elke bubbel krijgt ook een stuk van het terrein waar zij alleen op mogen. In de bubbels zelf is de ‘social-distance’ regel niet van kracht. Dit geldt enkel wanneer 2 leden van verschillende bubbels elkaar ontmoeten. Zo kan elk kind zich in zijn eigen bubbel vrij bewegen. Elk terrein zal afgebakend worden om te voorkomen dat leden van de ene naar de andere bubbel lopen.

Wasplaats

We zijn van plan om een grote algemene wasplaats te maken (in een aparte zone). Door met een shiftensysteem te werken zullen er geen bubbels met elkaar in contact komen.

Toiletbezoek

In normale omstandigheden hebben wij twee HUDO’s op ons kampterrein (een grote en een kleine). Dit jaar zal op elk stuk van het terrein minstens één HUDO aanwezig zijn. Om de hygiëne te respecteren zal elke HUDO dagelijks meermaals worden ontsmet. Qua handhygiëne, wordt elke HUDO voorzien van wasbakken en/of alcoholgel.

Eetmomenten

Elke bubbel zal ook telkens apart eten. Net zoals bij het wassen ‘s morgens zal dit ook in shiften gebeuren. Na elke shift worden de banken gereinigd om zo de verspreiding van het al dan niet aanwezige Corona-virus tegen te gaan.

Groepsactiviteiten

Jammer genoeg kunnen dit jaar geen groepsactiviteiten organiseren zoals het avond- en namiddagspel. Om dit op te vangen zullen er per bubbel gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden.

Hygiëne en verzorging

Normaal is er elk jaar een centrale verzorgingspost aanwezig. Deze zal worden opgedeeld in drie verschillende posten (1 per terrein). Zo moet er niemand uit zijn bubbel wanneer hij gekwetst is. Over het terrein zullen ook ‘handwasunits’ aanwezig zijn om geregeld de handen te kunnen wassen.

Quarantaine zone

Op het terrein zal ook een speciale zone worden afgebakend met daarin een ‘quarantaine tent’. Deze zal dienen wanneer iemand symptomen vertoont van corona of wanneer iemand zich ziek voelt.

BELANGRIJK: Wanneer er vermoeden is van corona bij uw zoon, wordt u zo snel mogelijk verwittigd. We willen jullie dan ook vragen om zo snel mogelijk jullie zoon te komen halen op het kampterrein. Tot die tijd zal uw zoon ondergebracht worden in de ‘quarantaine tent’. We hopen ten volle dat we deze tent NOOIT zullen moeten gebruiken en jullie geen slecht nieuws moeten melden.

Praktische regels

Binnen brengen bagage.

Enkele dagen voor dat de leiding op kamp vertrekt kunnen jullie al bagage binnen brengen op het jeugdheem. Om dit op een veilige manier te laten verlopen zullen we een beurtrol opstellen. De bedoeling zal zijn dat elke ban zijn bagage beurtlinks kan komen binnenbrengen. Dit om zo min mogelijk met elkaar in contact te komen (exacte datum + uurregeling wordt zo snel mogelijk meegedeeld).

Vertrek naar de Ardennen: 4 augustus (jongknapen, knapen en jonghernieuwers).

Dit jaar zullen we met de trein naar ons kampterrein gaan. Om dit te kunnen doen zal iedereen die meegaat een mondmasker moeten dragen. Iedereen zijn temperatuur zal voor vertrek gemeten worden. Wanneer we koorts vaststellen bij een lid, zijn we genoodzaakt hem thuis te laten of later te laten opkomen. Belangrijk om te weten is dat je best zoveel mogelijk bagage op voorhand bij ons binnenbrengt op het jeugdheem. In tegenstelling tot andere jaren gaan we niet met de bus naar het kampterrein en is er geen extra laadruimte aanwezig. Het exacte vertrekuur zal tijdig worden meegedeeld. We vragen jullie ook mondmaskers te voorzien voor de treinrit.

Vertrek naar de Ardennen: 7 augustus (leeuwkes en pagadders).

Normaal gezien verzamelen de leeuwkes en pagadders 7 augustus om 14u op het jeugdheem. Dit jaar zal ook dit niet gebeuren, we zouden willen vragen om rechtstreeks naar Paliseul te rijden. Om niet allemaal samen op het terrein te komen, zullen we per ban slechts 3 ouders toelaten op het terrein. Dit zodat er tussen de leiding, de leden en jullie zelf zo weinig mogelijk fysiek contact is.

Het zal niet toegestaan zijn om jullie zoon zijn bed e.d. te installeren in hun tent. Ook zullen jullie op het kampterrein in de bubbel van de leeuwkes en pagadders moeten blijven (geen bezoekje aan zoon in hogere ban). De bedoeling zal zijn om met de tijd dat jullie op het kampterrein zijn, afscheid te nemen van jullie zoon. Het is niet leuk deze regels op te stellen, maar de opgelegde maatregelen van hoger af dwingen ons hier deels toe.

Vertrek huiswaarts.

Dit jaar zullen we niet met de bus terugkeren naar huis. Elke bubbel zou namelijk apart moeten toekomen op het jeugdheem. Het zou heel lang duren vooraleer iedereen zijn bagage heeft en de afstand op het jeugdheem zou moeilijk bewaard kunnen worden.

Daarom zouden wij willen vragen om jullie zoon te komen halen op het kampterrein zelf. Daar zouden we ons slotmoment samen, maar verspreid , willen houden. Op het terrein hebben we meer plaats om dit te doen dan op het jeugdheem. Zo moeten jullie ook minder lang wachten op jullie bagage dan wanneer dit op het jeugdheem zou gebeuren. Het exacte uur wordt zeker nog meegedeeld via mail of sociale media. Indien het niet zo lukken om jouw zoon te komen halen op het kampterrein, laat dit tijdig weten zodat we hiervoor een oplossing kunnen zoeken.

Extra.

Om zeker geen besmetting of dergelijke op kamp te hebben, vragen we jullie om te kijken dat u zoon geen symptomen of dergelijke heeft. Dit minimaal 1 week voor de aanvang van het kamp.

We rekenen hiervoor op jullie eerlijkheid. Wanneer uw zoon symptomen vertoont, zal hij voor de veiligheid van alle andere leden en leiders thuis moeten blijven.

Wanneer jouw zoon tot een risicogroep behoort (astma, longaandoening, hart problemen,…) kan hij enkel meegaan onder bepaalde voorwaarden.

  • Wanneer de ‘aandoening’ onder controle is d.m.v. medicatie
  • Doktersattest waarmee de geneesheer dit toestaat

Graag willen we zeker het volgende nog meegeven: Het is de verantwoordelijkheid van ieder van jullie om aan te geven dat jouw zoon tot een risicogroep behoort of niet

Dit zijn voorlopig de maatregelen die wij als KSA genomen hebben. Na verloop van tijd kunnen hier nog regels bij komen of wegvallen (naarmate de toestand verandert). Indien er nog zaken veranderen laten wij jullie dit zeker weten.

We weten heel goed dat sommige maatregelen hard kunnen aankomen. Al deze regels staan in het belang van de veiligheid van uw zoon, andere leden, leiders en keukenploeg. We hopen dan ook op jullie begrip.

Binnenkort komt ons kampboekje er weer aan met het kampthema in en allerhande nuttige informatie. Ook zullen de juiste data en uren hierin vermeld staan.

Indien er nog vragen moesten zijn omtrent het kamp kan je ons zeker telefonisch contacteren om je vragen te beantwoorden of eventueel een afspraak online te maken.

Als laatste kunnen wij alleen nog maar zeggen dat al de leiders hopen jullie terug te zien op kamp! Hou jezelf en je familie gezond en geef vooral niet op!

Vele groeten De leiders

Contacteer een leider